Články Komentáře

Stavařov » Zápisy ze schůzí » Zápis z rozhodnutí mimo zasedání shromáždění 4/2021

Zápis z rozhodnutí mimo zasedání shromáždění 4/2021

Výbor SVJ obdržel platné hlasovací listiny od 79 jednotlivých vlastníků (z celkového počtu 81 bytových jednotek a 27 garáží) a 1 hlasovací listinu od SBD Družba, které je vlastníkem 1 bytové jednotky. Síla hlasu odpovídá poměru vlastnického podílu dle výpisu z katastru nemovitostí k 1. dubnu 2021 (tj. zahájení hlasování).

Celkem bylo tedy vlastníky odevzdáno hlasování za 83 bytových jednotek a garáží (87,01%). Z toho 4 hlasovací lístky musely být vyřazeny, protože nebylo dodáno platné zplnomocnění společného zástupce k hlasování a takové hlasování nelze ze zákona uznat (viz. § 1185 NOZ). 14 hlasovacích lístků nebylo odevzdáno vůbec.

Celkově bylo tedy započteno 79 hlasovacích lístků s celkovou silou 82,74% hlasů. Na základě platných stanov se má a to, že 19 vlastníků, kteří odevzdali platný hlasovací lístek, nesouhlasí s žádným z navržených usnesení (celkem tedy 17,26% hlasů).

Výbor SVJ na základě hlasování per rollam tímto oznamuje, že o jednotlivých návrzích usnesení bylo hlasováno takto:

 1. Volba nového tříčlenného výboru společenství

S předloženým návrhem souhlasilo celkem 79,21% vlastníků, proti návrhu bylo 20,79% vlastníků. Návrh usnesení byl přijat nadpoloviční většinou všech hlasů v tomto znění:

Shromáždění vlastníků schvaluje nový výbor společenství ve složení s celkovými ročními náklady 74.400,- Kč/ročně:

 1. předseda: Jaromír Topolský – placená funkce        5.000,- Kč/měsíc
 2. místopředseda: Kateřina Topolská – placená funkce 1.200,- Kč/měsíc
 3. člen: Ing. Jan Novotný – neplacená funkce
 1. Schválení hospodaření za rok 2020

S předloženým návrhem souhlasilo celkem 78,47% vlastníků, proti návrhu bylo 21,53% vlastníků. Návrh usnesení byl přijat nadpoloviční většinou všech hlasů v tomto znění:

Shromáždění vlastníků schvaluje hospodaření za rok 2020.

 1. Vrácení nadlimitní částky na účtu

S předloženým návrhem souhlasilo celkem 82,74% vlastníků, proti návrhu bylo 17,26% vlastníků. Návrh usnesení byl přijat nadpoloviční většinou všech hlasů v tomto znění:

Shromáždění vlastníků schvaluje vrácení nadlimitní částky na běžném účtu ve výši 500.000,- Kč zpět na bankovní účty vlastníků jednotek.

 1. Renovace přístřešků

S předloženým návrhem souhlasilo celkem 78,17% vlastníků, proti návrhu bylo 21,83% vlastníků. Návrh usnesení byl přijat nadpoloviční většinou všech hlasů v tomto znění:

Shromáždění vlastníků schvaluje plán na renovaci přístřešků nad vchody s maximálním rozpočtem 600.000,- Kč s DPH.

 1. Instalace vodoměrů se vzdáleným odečtem s kontrolní a bezpečnostní funkcí

S předloženým návrhem souhlasilo celkem 81,73% vlastníků, proti návrhu bylo 18,27% vlastníků. Návrh usnesení byl přijat nadpoloviční většinou všech hlasů v tomto znění:

Shromáždění vlastníků schvaluje výměnu vodoměrů od firmy SMS s.r.o. v celkové ceně 189 658,00 Kč s DPH.

 1. Drobné investice do 100.000,- Kč

S předloženým návrhem souhlasilo celkem 81,35% vlastníků, proti návrhu bylo 18,65% vlastníků. Návrh usnesení byl přijat nadpoloviční většinou všech hlasů v tomto znění:

Shromáždění vlastníků schvaluje plán drobných investic na rok 2021.

 1. Odstranění starých keřů u zadních vchodů čp. 89 – 91

S předloženým návrhem souhlasilo celkem 69,52% vlastníků, proti návrhu bylo 30,48% vlastníků. Návrh usnesení byl přijat nadpoloviční většinou všech hlasů v tomto znění:

Shromáždění vlastníků schvaluje vykácení tújí na břehu slepého ramene a zatravnění plochy.

 1. Instalace kamerového systému jako prevence proti krádežím – varianta a)

S předloženým návrhem souhlasilo celkem 42,11% vlastníků, proti návrhu bylo 57,89% vlastníků. Návrh usnesení nebyl přijat nadpoloviční většinou všech hlasů.

 1. Instalace kamerového systému jako prevence proti krádežím – varianta b)

S předloženým návrhem souhlasilo celkem 52,39% vlastníků, proti návrhu bylo 47,61% vlastníků. Návrh usnesení byl přijat nadpoloviční většinou všech hlasů v tomto znění:

Shromáždění vlastníků schvaluje výboru záměr pro vypsání výběrového řízení na instalaci opravdového kamerového systému jako formu prevence před krádežemi v domě.

Všechna jednotlivá hlasování lze vidět na odkaze (velikost písmen je důležitá):

https://bit.ly/2Q6adPI

Hlasování v písemné formě včetně plných mocí jsou uložena v kanceláři výboru SVJ.

V Pardubicích dne 8. května 2021 za výbor SVJ
Ing. Jan Novotný, člen výboru
Jaromír Topolský, předseda výboru

Autor

Vloženo k: Zápisy ze schůzí

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..