Články Komentáře

Stavařov » Odečty vody

Odečty vody

Pomocí této mini-aplikace si můžete sledovat náklady na teplou a studenou vodu, kterou odebíráte. Tato aplikace se velmi osvědčila a proto bude tento mechanismus použit pro hromadné odečty vody v celém domě na konci roku a následné  vyúčtování spotřeby jednotlivých bytů.

Při prvním vyplňování nebo při výměně vodoměrů vyplňte do rámečku čísla jednotlivých vodoměrů, po zaškrtnutí možnosti „odemkout čísla vodoměrů“ lze editovat  tato hodnota. Při dalších odečtech jsou již čísla vodoměrů automaticky předvyplněny dle poslední zadané hodnoty a blokován jejich nechtěný přepis. Vodoměr s teplou vodou má na sobě číslo vodoměru značeno červenou barvou, vodoměr se studenou vodou  v barvě modré (jako je zobrazeno na obrázku). Příklad čísla vodoměru na obrázku:  měřidlo studené vody č. 419007  vložte množství spotřebované vody … do pole spotřeby 5.

*** POZOR NEZAMĚŇTE VODOMĚRY NEBO JEJICH HODNOTY !!! ***

Dále již vepiště spotřebu zaokrouhlenou na celé m3, tedy dle obrázku hodnotu v černém poli číselníku. V našem případě z obrázku 5 m3.  Vkládejte prosím pouze celá čísla! Veškeré výpočty a sumy berte v níže uvedených tabulkách pouze jako orientační. Na výslednou sumu má vliv také rozpočítání společné spotřeby a ztrát k vodoměru na patě domu.

Pozor
  • Abyste mohli provést elektronický odečet vodoměrů, musíte být přihlášeni.

Komentáře jsou uzavřeny