Články Komentáře

Stavařov » Dění v domě » Zákaz zásahů do fasády domu a odstranění nepovolených instalací.

Zákaz zásahů do fasády domu a odstranění nepovolených instalací.

Instalace antén pro příjem internetu, satelitů / ptačích budek a dalších předmětů do společných částí domu fasády jsou přísně zákázány nejen z bezpečnostích, ale také z estetických důvodů. Tento zásah do společných částí domů podléhá schválení SVJ i přesto byla řada předmětů instalována bez tohoto souhlasu.

S účinností od 1. června 2021 se zakazuje instalace jakéhokoliv nového předmětu na fasádu domu s těmito výjimkami:

  1. odnímatelné uchycení na horní část zábradlí balkonu (kovová trubka)
  2. vnitřní prostor balkónu v prostoru, který není při pohledu z ulice vidět (tj. v dolní části za zábradlím)

Tyto nepovolené instalace byly často prováděny nikoliv vlastníky bytu, ale osobami, kterým byl daný byt pronajímán. Je odpovědností majitele, aby k podobným zásahům do fasády nedocházelo.

Všechny nepovolené instalace na fasádu a venkovní část balkonu viz. foto níže musí být neprodleně odstraněny včetně zavěšených budek a krmítek pro ptáky, které jsou vyneseny přes hranu balkonu nebo okna.

Zdůvodnění

Fasáda patří do společných prostor domu, které jsou upraveny ve Stanovách v článku IV Členská práva a povinnosti a jejich uplatňování, odstavci 2 takto.

Člen společenství má povinnosti určené v obecně závazných právních předpisech, těchto stanovách a v rozhodnutích orgánů společenství, a to zejména:
g) udržovat svůj byt a společné části, které má vyhrazeny k výlučnému užívání tak, jak to vyžaduje nezávadný stav a dobrý vzhled domu, zdržet se ohrožení, změny nebo poškození společných částí nebo ztížení výkonu oprávnění svobodně spravovat, výlučně užívat a uvnitř stavebně upravovat svůj byt a užívat společné části jiným členům společenství,
l) zdržet se všeho, co brání údržbě, opravě, modernizaci, rekonstrukci, úpravě, přestavbě či jiné změně domu nebo pozemku, o níž bylo řádně společenstvím rozhodnuto, umožnit přístup do bytu nebo společné části, která mu výlučně slouží k užívání, pokud má být údržba, oprava, modernizace, rekonstrukce, úprava, přestavba nebo jiná změna domu nebo bytu prováděna uvnitř bytu nebo na společné části, která mu výlučně k užívání slouží, pokud byl k tomu předem vyzván společenstvím vlastníků,

Má se za to, že pokud není ve stanovách uvedeno jinak je oprávněn o zásazích do společných prostor rozhodovat ustanovený výbor SVJ.

Cíle

Cílem této úpravy je:

  • formalizovat a sjednotit pravidla o umísťování předmětů na fasádu s ohledem na nové vlastníky jednotek
  • vyhnout se riziku pádu předmětu na chodník, kde by mohl ohrozit kolemjdoucí
  • zabránit komplikacím při případných opravách či renovaci fasády domu, které by předměty pevně spojené s fasádou domu způsobovaly (s přihlédnutím na obtížnou dosažitelnost vlastníků, kteří byty pronajímají)
  • zachovat původní vzhled našeho domu

Často řešené situace

Internet

V domu jsou dva operátoři s pevnými přípojkami, kteří za velmi dobrou cenu nabízí kvalitní připojení na internet. Více se dozvíte v dalším článku na webu. Neexistuje objektivní důvod, prož by bylo nutné mít dům ověšený mikrovlnými přijímači, když tu existuje alternativní možnost provozu spolehlivého internetu. Pokud přesto vlastník trvá na jiném připojení, musí provést instalaci antény do vnitřní části balkónu za případné prosklení. Inslalace do rámu oken nebo vedle okna jsou přísně zakázány.

Satelitní anténa

V našem BD je společný satelitní příjme s více jak 70 satelitními programy a radio stanicemi a to včetně prémiových stanic, které jsou placeny společně a o jejichž provoz se stará SVJ. Pokud přesto vlastník trvá na satelitní anténě – musí použít odnímatelnou instalaci na zábradlí balkónu. Toto je jediná povolená instalace pro satelitní anténu.

Klimatizace a stínění

Venkovní klimatizační jednotky je ZAKÁZÁNO instalovat na venkovní fasádu. Lze umísťovat pouze do vnitřní části balkónu. Vlastník je povinen zajistit, aby kondenzát z jednotky klimatizace měl dostatečný přesah min. 20 cm nepoškozoval fasádu domu a neodtékal na balkóny sousedů pod ním. Doporučuji před instalací klimatizace nebo spoluu s klimatizací instalovat venkovní hliníkovou žaluzíi, která zabrání rozpálení skel oken a přehřátí interiéru. Povoleno na okna v základní stříbrné barvě.

Zasklení balkónu

Je povoleno pouze bezrámové se silikonovými dorazy skel. Chybné zvolení nepovolené rámové konstukce uvidíte ve vchodu 85 – 1 patro. Takto prosím – NE. viz. 2 obrázek (pravý dolní roh obrázku).

Markýzy

Instalace markýz pevně spojených s fasádou domu není povoleno.

Ptačí budky / květináče

Je ZAKÁZÁNO instalovat na okna nebo s přesahem balkonu.

Názorné ukázky

Vyhovující instalace internert přijímače – antény na balkonu za posuným zasklením. (POKUD NESTAČÍ PEVNÉ PŘIPOJENÍ OPTICKÝMI KABELY (až 250 mbit/s) V ROZVADĚCI NA CHODBĚ, TAK TOTO JE SCHVÁLENÁ INSTALACE – ANO):

ZAKÁZANÁ instalace předmětů na fasádě domu a nepovolená rámová konstrukce zasklení v pravém dolním rohu viz. obrázek výše. (TAKTO NE):

Jaromír Topolský
předseda SVJ Stavařov, Pardubice

+420 777 600303
info@stavarov.cz

Autor

Vloženo k: Dění v domě

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..