Články Komentáře

Stavařov » Dění v domě, Nepřehlédněte, Schůze » Shromáždění

Shromáždění

Společenství vlastníků domu čp. 85 – 91 Stavařov, Pardubice

Loňské shromáždění jsme museli kvůli epidemii Covid-19 bohužel odložit. Vzhledem k tomu, že epidemický stav se nelepší a musíme respektovat vládní opatření v boji s epidemií, nezbývá nám, než využít možnosti uspořádat hlasování “per rollam” – tedy mimo standardní zasedání. Výbor Společenství vlastníků domu čp. 85 – 91 Stavařov, Pardubice, proto plánuje v souladu s platnými stanovami uspořádání hlasování v níže uvedených bodech:

 1. volba nového tříčlenného výboru společenství
  přestože aktuálnímu výboru končí 5 leté volební období až na jaře 2022, došlo k těmto skutečnostem: místopředseda výboru Milan Kaplan prodal svůj podíl na domu a odstěhoval se, nadále se činnosti výboru nezúčastňuje – jeho práci (mimo právních věcí) pro SVJ de-fakto vykonává paní Topolská, předseda výboru Jaromír Topolský již také v našem domě nebydlí, nicméně dál svoji funkci vykonává vzdáleně.
 2. schválení hospodaření za rok 2020
  bude zveřejněno společně s hlasováním, hospodaření za předchozí roky jsou na vyžádání u předsedy SVJ
 3. rozhodnutí o převodu a využití krátkodobé a dlouhodobé zálohy
  plánujeme rozpuštění zálohy, která nebude potřebná pro investiční akce a nutnou rezervu pro nenadálé události
 4. plánované investiční akce – renovace přístřešků
  ve výběrovém řízení  dodavatele pro renovaci přístřešků dosáhla nejlepší ceny firma TESCON. Cenová nabídka ve výši 432.766,- Kč s DPH je nad limitem toho, co může schválit výbor bez souhlasu SHROMÁŽDĚNÍ, proto je nutné schválení této investice nadpoloviční většinou vlastníků.
 5. schválení plánu drobných investic do 100.000,- Kč
  tento bod je spíše informační – o drobných investicích do této částky může výbor rozhodovat sám většinovým souhlasem svých členů
 6. odstranění starých keřů u zadních vchodů čp. 89 – 91
  chtěli bychom odstranit túje v zadní části našeho domu – schválení Univerzity Pardubice je předjednané, pokud to schválí nadpoloviční většina vlastníků našeho domu – důvody k odstranění jsou: zasahování do prostoru chodníku, nevzhlednost, “temný prostor v noci” a hromadění odpadků v jejich okolí; odstranění bylo doporučeno i zahradní architektkou při výsadbě nových keřů před 3 lety
 7. zjištění zájmu o instalaci kamerového systému jako prevence proti krádežím
  chceme zjistit váš postoj k možnosti instalace kamerového systému, který by odradil zloděje, kteří se do našeho domu opakovaně vrací
 8. Instalace vodoměrů se vzdáleným odečtem s kontrolní a bezpečnostní funkcí
  tento rok dle zákona o metrologii č.505/1990 vyhlášky č.345/2002 Sb. o platnosti povinného ověření dojde po 5 letech k propadnutí ověření bytových vodoměrů, proto je nutné přistoupit k instalaci nových vodoměrů nově již začleněných do stávajícího systému SAMS vzdáleného odečtu tepla a  vody, které nabídnou mimo standardního odečtu také kontrolní a bezpečnostní funkce pro naše obyvatele. Např: hlášení při úniku vody, hlášení nefunkčnosti vodoměru, atd. 

V souvislosti s bodem č. 1 navrhuje stávající výbor toto nové složení s pevným rozpočtem 74.400,- Kč/rok:

 1. předseda: Jaromír Topolský (placená funkce – 5.000,- Kč/měsíc)
 2. místopředseda: Kateřina Topolská (placená funkce – 1.200,- Kč/měsíc)
 3. člen: Ing. Jan Novotný (neplacená funkce)

Mezi p. Jaromírem Topolským a Kateřinou Topolskou nyní neexistuje žádný přímý příbuzenský vztah, který by odporoval čl. 9, bodu č. 3 našich stanov.

Pokud chcete nominovat jiné složení výboru nebo navrhnout další body k hlasování, dodejte je včetně všech souvisejících podkladů nutných k hlasování buď:

 • písemně do schránky SVJ Stavařov ve vchodě 87, 
 • písemně do schránky Kateřiny Topolské (vchod 87), či p. Novotného (vchod 89)
 • elektronicky na adresu info@stavarov.cz 

Pokud budete nominovat nový výbor SVJ, je nutné dodat návrh kompletního složení a přiřazení funkcí – tj. návrhy na nový výbor budou hlasovány vždy v následujícím složení (můžete se ale i dohodnout s členy stávajícího výboru):

 1. předseda
 2. místopředseda
 3. člen

Cílem je zajistit “sehranou” trojici, která bude efektivně zvládat péči o náš dům. Předpokladem je samozřejmě to, že všichni navrhovaní členové s nominací do výboru souhlasí, jsou ochotni se v případě úspěchu při hlasování nechat zapsat do obchodního rejstříku a pustit se do práce. V této souvislosti doporučujeme přečíst si čl. 9 našich stanov – např. zde: https://www.stavarov.cz/stanovy/. S nominací členů si můžete stanovit i požadavek na odlišné odměny než je nabídka stávajícího výboru.

Hlasování “per rollam” bude zahájeno 1. dubna 2021 a bude Vám doručeno do Vašich poštovních schránek, případně poštou na jinou adresu, pokud jste si tuto službu u našeho SVJ zřídili. Zároveň Vám bude odesláno elektronicky na e-mailovou adresu, kterou používáte pro přihlášení na portál www.stavarov.cz. Hlasování se mohou zúčastnit pouze vlastníci jednotek, za družstevníky hlasuje zástupce SBD Družba. Pokud existuje více vlastníků bytové jednotky (týká se i SJM manželů) je nutné pomocí formuláře zmocnit pro hlasování pouze jednoho z nich.

Dle stanov je na hlasování “per rollam” 30 dní a hlasování tedy skončí k 30. dubnu 2021. V tomto období budete moci své vyjádření odevzdat stejnou formou, jaká platí pro současné nominace do výboru. Následně proběhne vyhodnocení a vytvoření zápisu, který bude zveřejněn.

Případné dotazy k výše uvedenému posílejte, prosím, elektronicky na adresu info@stavarov.cz případně můžete zkusit telefonicky kontaktovat stávající členy výboru SVJ na telefony zveřejněné na našich webových stránkách.

Pokud člen hlasování “per rollam” neodevzdá, má se za to, že NESOUHLASÍ! Ke schválení bodů hlasování je nutný více jak 50% souhlas všech vlastníků SVJ dle jejich podílů.

V současné době Vám přejeme hlavně zdraví a optimismus.

Autor

Vloženo k: Dění v domě, Nepřehlédněte, Schůze

16 odpovědí k "Shromáždění"

 1. Pavel Dubánek napsal:

  Dobrý den, musím konstatovat, že jsem zásadně proti instalování kamer do společných prostor. Bude to trochu v rozporu s GDPR a právní ochranou viz článek
  Společenství vlastníků jednotek či bytové družstvo se instalováním monitorovacího systému stává správcem osobních údajů. Musí proto plnit povinnosti, které mu z titulu tohoto postavení vznikají.

  Základem je posoudit vliv kamer na ochranu osobních údajů. SVJ musí vypracovat analýzu, ve které popíše, co a jak chce sledovat, a zda je instalace kamer nezbytná a přiměřená svému účelu. Musí také samo vyhodnotit rizika, která hrozí osobním údajům lidí a stanovit opatření k jejich řešení.

  Instalaci a výběr kamerového systému, jakož i vypracování uvedených dokumentů, je proto vhodné svěřit společnosti, která se na tuto problematiku specializuje. Kromě funkčnosti zabezpečení budete mít jistotu, že je postupováno v souladu s legislativou, která se týká ochrany osobních údajů. Je to totiž vždy SVJ nebo bytové družstvo, které je za ochranu osobních údajů odpovědné.Jak dlouho lze záznamy z kamer archivovat? Podle Úřadu pro ochranu osobních údajů je vhodná maximální doba sedmi dnů. V ní byste měli být schopni předat informace o události policii nebo na pojišťovně. Záběry z méně frekventovaných míst můžete uchovat až 14 dní, poté by však měly být smazány.

  O záznamech je potřeba vést písemnou dokumentaci, která bude mít náležitosti požadované GDPR (např. účel zpracování údajů, jejich příjemce, technický popis, bezpečností opatření apod). Na požádání je třeba tyto záznamy předat Úřadu pro ochranu osobních údajů.
  S tímto úkonem budou spojeny nemalé následné výdaje!!!!!!!!!!

  Není spíš rozumnější si osadit do sklepních kojí pořádné dveře a zámek?????

  1. Jan Novotný napsal:

   Dobrý den, pane Dubánku. Máte naprostou pravdu! Však také proto bylo na schůzi hlasováno pouze o tom, že výbor SVJ si nechá zpracovat nabídku, která by všechno to, co popisujete vyčíslila a teprve na další schůzi bychom schvalovali, zda ty náklady stojí za to. Výhodou je, že kamerové systémy v domech se relativně dost rozmohly (možná proto, že mají efekt?!) a tím šla jejich cena v posledních letech dolů. Cenu každopádně nezjistíme dřív, než si nějakou nabídku necháme zpracovat. A ano počítáme s tím, že součástí projektu musí být i zpracování všech směrnic v souvislosti s GDPR legislativou. Také víme, že je to kontroverzní a někteří vlastníci jsou proti kamerám. Dle právního posudku, které nám na besedě před lety sdělovala městská policie na přednášce pořádané pod záštitou MO, není však nutné mít 100% souhlas – takže zájem většiny vlastníků je v tomto směru rozhodující. Počítám, že toto všechno probereme na příští schůzi SVJ, kterou snad už bude možné uspořádat prezenčně.

   Jinak co se týká pořádných dveří a zámku – mám pocit (detaily ale ví spíš paní Topolská či pan Topolský), že vykradeny byly i sklepy se „standardním“ zabezpečením. Pamatujeme i krádež hasících přístrojů, které nikam také nezamkneme.

 2. […] upoutávce na nadcházející schůzi SVJ jsme vyzvali obyvatele našeho domu k účasti na správě našeho domu svou nominací do výboru […]

 3. Martin Kocour napsal:

  Dobrý den,

  máme připomínku k bodu 3 o rozpuštění zálohy. Již přes 20 let se neúspěšně potýkáme s plísní v pokojích bytů na severní straně domu ve vchodě 85. Větrání, savování, nová výmalba…jsou neúčinné, plíseň se opakovaně tvoří znovu. Po několikeré konzultaci s odborníky nám bylo sděleno, že jediné možné řešení odstranění plísně je zateplení alespoň severní části domu. Když jsme na to v minulosti upozornili, bylo nám řečeno, že nejsou finance. Z našeho pohledu je žádoucí, místo rozpuštění záloh, našetřit na zateplení domu, zhodnotit nemovitost a odstranit tento zdravotně nebezpečný problém.

  Kocourovi

  1. Jan Novotný napsal:

   Dobrý den, toto se na schůzích řešilo vícekrát. Jestli si správně pamatuji, již za výboru vedeného p. Dubánkem. Osobně jsem se s plísní po instalaci plastových oken potýkal taky. Pokaždé bylo zateplení shozeno ze stolu nikoliv kvůli financím, ale proto, že lidé z oboru (stavaři), kteří v domě žijí tvrdili, že se plíseň jen přesune na jiné místo, ale že to problém buď nevyřeší nebo to způsobí problémy nové. Sám nejsem stavař a neumím to vyargumentovat – možná zareaguje někdo jiný, kdo nás v roce 2017 na schůzi přesvědčil, že to není dobrý nápad.

   Osobně jsem problém vyřešil tím, že na severní straně víc topím, víc větrám a na zimní období jsem si pořídil a občas používám elektrický odvhlčovač (https://www.mall.cz/pece-vzduch/rohnson-r-9012-ionic-air-purifier). Tím se mi daří ten problém poslední roky držet na uzdě. Tj. jelikož se pro tento návrh opakovaně na schůzích nenašla většinová shoda, zařídil jsem se po svém.

  2. Jaromír Topolský napsal:

   Dobrý den, pane Kocoure,
   rozpuštění krátkodobé zálohy je pouze účetní operace. Na záloze je za rok 2020 … -18.306,75 Kč.

   Máte asi na mysli vracení nadlimitní částky na účtu na konci roku.
   Toto skutečně děláme, pokud částka na účtu přesáhne 4 mil.
   Nezateplujeme, protože bez dotace to jsou naprosto vyhozené peníze a
   ani s dotací nejsem o výsledku přesvědčen, když byt spotřebuje á 10.000,- Kč za topení a TUV. Není kde ušetřit. Rosný bod se posune směrem ven pouze v případě, že budete v ložnici topit!
   viz. komentář níže.

   Jaromír Topolský

 4. Ladislava Novotná napsal:

  Já tedy se současným výborem spokojena nejsem a důvodem rozhodně není paní Topolská, které bych za její práci chtěla naopak poděkovat a vážím si jí za ni.

  Hlasovat proti budu kvůli předsedovi a stavu, v jakém v současné době naše společenství pod jeho vedením je.

  To, že se v tuto chvíli nemůžeme sejít, je pochopitelné a za normálních okolností bych to nerozporovala. Problém je, že jsme se nesešli už posledních minimálně 5 let (na webu jsem našla poslední zápis z roku 2012, což by bylo dokonce 9, ale nevím, nakolik je tato informace relevantní), a to jako závažný problém vidím.

  V normálních společenstvích se vlastníci schází každý rok a tyto schůze nejsou jen o nepořádných pejskařích a parkování, jsou HLAVNĚ a PŘEDEVŠÍM O KONTROLE stávajícího výboru, protože my všichni jsme tu vlastníci a jde o náš majetek, takže bychom měli mít možnost projevit svá přání ohledně domu a hlasovat o tom, co bychom si přáli my, nikoli jen jak to vidí výbor a hlavně jeho předseda.

  Pakliže budeme všichni spokojeni, budou nejspíš schůze o ničem, jak tu napsal pan Novotný, a skončíme u pejskařů, což by byla vlastně pochvala.

  Soudě podle reakce p. Dubánka, který projevil svůj názor v jiném vlákně na webu a soudě podle těch několika podpisů, které jsem zaznamenala pod jeho vyjádřením v našem vchodu, je nás se současným stavem nespokojených víc. Proto považuju hlasování per rollam, byť je samozřejmě legitimní, v současné chvíli za naprosto nic neřešící.

  A teď k věci:

  Ano, máme všichni možnost kontrolovat stav účtu na našem webu. Sice proklik nefunguje, hlásí error, ale je tam. 🙂

  Pokud by ale mělo docházet k případnému rozkrádání svj, tak to probíhá formou přímého zasílání peněz z účtu opravdu jenom u silně dementních výborů.

  Ke skutečnému rozkrádání dochází samozřejmě už na úrovni výběrových řízení, pokud vůbec probíhají, kdy vítězná firma buď odmění členy nebo člena formou protislužby nebo přímo vyplatí desátek = peníze.

  Já netvrdím, že to tady tak probíhá, ale máme nastaveny podmínky tak, že to probíhat může.

  Drobné investice do 100 tis. Kč – zcela bez kontroly, nikdo neví, co a za kolik, nikdo se nám nezodpovídá ani na té schůzi, komu a proč byly peníze vydány. Neexistuje tu žádná kontrola.

  Plánované investice – cenová nabídka Tescon – máme bez řečí vše odhlasovat, aniž bychom věděli např. z kolika a jakých nabídek výběrové řízení vzešlo. Jaké jsou nabídky ostatních. Opět se nikdo nemusí zodpovídat a nikdo necítí potřebu vysvětlovat. Protože nemusí, my sami jako společenství nevyžadujeme žádnou kontrolu.

  Sama jsem pro změnu stanov a větší pravomoce pro výbor také hlasovala.
  Dnes toho lituji, protože nás to přivedlo k naprosté „cochcárně“.

  Pokud někdo projeví nespokojenost (opět viz p. Dubánek), dostane se mu arogantní odpovědi ve formě, ať si to dělá sám, pokud sežene dost hlasů a ať si sežene celý výbor, protože to musí být sehraná parta.

  Z praktických věcí jako příklad: sami jsme si loni chtěli pořídit klimatizaci a protože máme okna ke slepému rameni, chtěli jsme si dát klimatizační jednotku z ložnice ven. Panem Topolským nám bylo opět vcelku arogantně zamítnuto, o hlasování mezi členy (zdůrazňuji, že jde o okna zezadu, k Labi, takže estetika by tím neutrpěla) svj nechtěl ani slyšet, rozhoduje výbor, konkrétně on. Nikdo z nás, ani já, ani p. Topolský ale nevíme, co chtějí ostatní členové, protože předpokládám, že teplo je tady v létě všem, takže bych očekávala alespoň diskusi na úrovni schůze. Zařazeno do jednání schůze to samozřejmě není.

  A tak se ptám: chceme tímto způsobem fungovat a pokračovat dál?

  1. Jan Novotný napsal:

   Dobrý den, komentář jsme spolu probírali telefonicky, bodově jen sumarizuji, co jsme probírali i pro ostatní:

   – poslední shromáždění bylo v roce 2017 – viz. zápis z této schůze ve Sbírce listin: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=48574866&subjektId=83294&spis=657197
   – aktuálně není bohužel možná jiná forma shromáždění než per-rollam, osobní setkán jsme chtěli uspořádat vloni na jaře, ale přišel Covid, v létě bychom se kvůli dovoleným nesešli a od podzimu zase naběhl Covid … proto už to dál odkládat nechceme
   – ze strany výboru platí, že uvítáme, pokud si starosti o náš dům bude chtít na bedra převzít někdo jiný … prosím posílejte nám nominace do výboru
   – s p. Topolským jsem dohodnutý, že připraví všechny podklady k výběrovému řízení + hospodaření za rok 2020, vše bude zveřejněno společně s hlasovacím lístkem
   – účetní závěrky jsou dostupné online na Sbírce listin: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=83294 – tak úplně to bez kontroly není
   – odkaz na transparentní účet je již opravený – důvody, proč byl špatně jsem již uváděl dříve

   Po telefonu jsme nerozebírali problém s klimatizací (vzpomněl jsem si až teď):

   – opíráme se toto vysvětlení práv výboru: https://www.sousede.cz/magazin/clanek/jake-povoleni-je-potreba-k-montazi-klimatizace-na-fasadu/818 podle kterého si myslíme, že toto může rozhodnout výbor
   – toto p. Topolský se mnou probíral a osobně jsem také souhlasil, že klimatizace na fasádu nejsou dobré, důvody, které mne k tomu vedly jsou:

   – je to nevzhledné a to i směrem od města, osobně nechci aby to tu vypadalo jako v Itálii
   – způsobí to další komplikace, pokud se bude chtít cokoliv dělat s pláštěm domu (např. zateplení)
   – klimatizace dělají hluk, umístění na fasádu dost často může znamenat i blíže k sousedům a bude to generovat další potíže
   – každý byt tu má balkon, – tj. není objektivní důvod, proč si jednotku nedat na balkon

   – poslední otázka je ale bod, který můžeme dát jako bod hlasování a rozhodnout o tom jako společenství, pokud na tom budete trvat

   1. Ladislava Novotná napsal:

    Zvažovala jsem, zda v této diskusi pokračovat, ale vzhledem k tomu, že neznalí čtenáři by mohli nabýt dojmu, že účetní závěrka zveřejněná na justici.cz ke kontrole hospodaření pro členy svj stačí, ráda bych tuto informaci uvedla na pravou míru. Povinnost zveřejnit účetní závěrku v obchodním rejstříku vyplývá pro ekonomické subjekty ze zákona a slouží k základní informaci o SVJ pro třetí (tedy cizí) osoby. Rozhodně tedy není primárně určena pro členy společenství, především není natrolik podrobná a není to jejím účelem, v podstatě z ní nelze vyčíst, jak hospodárně si společnost vede a zda tu nedochází k „nekalostem“ a už vůbec není toto zveřejnění myšleno jako informace pro své členy.
    Pokud by to pro informovanost členů bylo dostačující, určitě by tuto informaci využívaly např. finanční úřady ke svým kontrolám namísto toho, aby si na společnostech vyžadovaly ke kontrolám primární doklady a celé účetnictví.
    Dále naše SVJ nepodléhá ani auditu (ne, že by to bylo potřeba) jako musí např. akciové společnosti, obzvláště ty prodávané na burze. A valná hromada (což je ekvivalent našeho shromáždění), kde se managemant společnosti „zpovídá“ vlastníkům a nechává si schvalovat další záměry probíhá opět každý rok. A to vše navzdory tomu, že i tyto společnosti zveřejňují svoji závěrku na justici.cz.

    Ad. klimatizace:
    1) náš dům už nevzhledně „jako v Africe“ vypadá, stačí se podívat k zadním vchodům na satelity 2) ano, všichni máme lodžie, ovšem z lodžie do ložnice znamená překopat prakticky celý byt přes všechny místnosti, což v rozmezí několika let až desítek let (pokud budou letní vedra pokračovat) bude čekat pravděpodobně všechny byty, které mají podobné rozložení místností jako my 3) hlučnost venkovní instalace klimatizace je 45 dBA, což je srovnatelné s kvalitní myčkou nebo lednicí.

    Ad. plíseň:
    I my máme elektrický odvlhčovač, ovšem, že by to bylo všespásné opravdu říct nemohu. Nedokážu posoudit, zda by pomohlo či nepomohlo zateplení, co by ale rozhodně pomohlo, to je zprovoznění centrálního odvětrávání v koupelně a na WC. Pokud si pamatuji, v minulosti se tato investice smetla ze stolu s tím, že se mají domluvit lidé ve stoupačce. Ti se ale nikdy nedomluví, takže tady budeme plísně dýchat až do smrti. Podle mě by se toto mělo řešit centrálně a konečně to zprovoznit, jako je to zvykem snad ve všech bytových domech. To, že mají lidé předělané sociálky a že se jim do toho nechce, chápu, my také, ale takhle budeme plísně dýchat pořád. A pokud můžeme překopávat byty kvůli klimoškám, nevidím důvod, proč bychom je nemohli překopávat kvůli svému zdraví.

    1. Jan Novotný napsal:

     Ad plíseň: mohu vám s jistotou říci, že centrální větrání v koupelně a WC není řešení. Ve vchodě 89 máme centrální odvětrávání funkční – nikdo ho při přestavbách koupelen neporušil, takže funguje a odvětrává (v třetím patře slyším větrák na střeše). Ačkoliv jsme ho aktivně používali, plíseň se nám přesto v severních pokojích dělala. Dokonce jsem přistoupil i k „vnitřnímu zateplení“, kdy jsem si nechal severní stěny potáhnout AERO-THERMEM (https://www.thermoindustry.com/izolace-domu/) ale ani to spolehlivě nepomohlo. Opravdu mám pocit, že pomohlo jen topení v zimě v severních pokojích na „pětku“ a pravidelné větrání. Ale jak říkám, nejsem profík – bojoval jsem s tím jak to šlo. Co konkrétně pomohlo nedokážu říct, možná to byla kombinace všeho možného.

  2. Jaromír Topolský napsal:

   Dobrý den, paní Novotná,
   dovoluji se vyjádřit v několika bodech.

   1. Proklik a kontrola transparentního účtu funguje zcela bez chyby.
   2. Umístění venkovních jednotek klimatizace na fasádu domu mimo balkon
   je zakázáno! Venkovní jednotku klima je možné umístit pouze na
   balkon, jako má např: rodina Hofmanova vchod 87.
   3. Satelitní antény umístěné na fasádě domu jsou ZAKÁZÁNY, povoleny
   pouze na balkonech. (i když myslím, že kabelová nabídka HBO a
   ostatních statelitních programů je dostatečná).
   4. Stížnosti na fungování výboru nebo mé osoby ve výboru. Za 5 let
   jsem nezaznamenal ani jednu stížnost. Nevím co je „cochcárna“, ale
   opakuji, že je možné vytvořit nový 3 členný tým výboru a přihlásit
   jej do projednání SHROMÁŽDĚNÍ.
   5. Kondezace vodních par v zimním období při těsných plastových
   oknech – TO JE VELKÉ TÉMA.

   Je nutné si uvědomit, že žádné zateplení to nezahrání. V severních
   pokojích jsou ložnice, kde se netopí a vedle ložnice koupelna!
   Zásadní je topení (vznik tepla) a dosazení teploty min.23-24 st.
   Ventilátor na střeše funguje pouze
   pokud má nasávání, to většinou v těsných bytech není, proto vytvoří
   pouze podtlak a k žádnému větrání nedochází! Nutné větrat oknem v
   koupelně, pokud jej máte.
   6. ZATEPLENÍ DOMU – á 15 mil. bez dotačního titulu na min. 50%
   investice je naprosto ŠÍLENÉ. Na vytápění ušetříme á 200.000,-
   Kč/rok – za 50 let 10 mil. (výpočet při konstatní ceně za teplo).

   Jaromír Topolský

   1. Tomáš Hofman napsal:

    Dobrý den, klimatizační jednotku na balkon jsme nerealizovali z důvodu problému se vznikem kondenzátu v klimatizační jednotce a jeho odvedením z prostoru lodžie a možného poškození lodžie nebo fasády.

    Proti letnímu horku pomohly folie na okno se zvýšenou odrazivostí slunečních paprsků. Rozdíl před/po byl cca 3°C.

    S plísní nám vznikl problém v místnosti, kde není radiátor, který jsme řešili regulovaným ventilátorem z vedlejší místnosti a pohlcovačem vlhkosti na tablety „za pár stovek“.

    Domnívám se, že možným řešením problému s plísní ve větším měřítku by mohla být instalace systému řízeného větrání (rekuperace) do bytů. Existují řešení buď pro jednotlivé byty nebo celé stoupačky. Bohužel na toto řešení by bylo třeba se podívat komplexněji z hlediska technického provedení a nezbytných stavebních úprav.

    K tomu se zeptám, zda by byla v případě realizace v rámci bytu nahlíženo na výměnu pohledových mřížek na již stávajících větracích otvorech v kuchyni?

 5. Jaroslav Bříza napsal:

  Zdravím všechny obyvatele bytových jednotek. Pokud se týká eliminací vzniklých závad, tak mohu zcela otevřeně říci, že kdykoliv jsem se obrátil s nějakým problémem na paní Topolskou, tak projevila vynikající flexibilitu a v co nejkratší době podala informaci o stavu řešení resp. odstranění problému. Je osobou na pravém místě.Děkuji Vám paní Topolská!
  Pokud se týká problematiky shromáždění, je to popsáno ve výše uvedených příspěvcích. Já za sebe vidím velmi prioritní problém v současné době zcela někde jinde než v jen v segmentu rekonstrukcí či modernizací. Tím je pravidelné = denní provádění/ vč. víkendů /dezinfekčních mytí klik vstupních dveří, klik bočních dveří, výtahových dveří,stěn uvnitř výtahů a vypínáčů schodišťových. Denně dochází k velmi vysoké četnosti používání výše uvedeného. Všichni velmi dobře víme čeho je schopen virus resp. jeho mutace. Proto žádám o zajištění denního provádění těchto dezinfekčních činností. S tím je samozřejmě spojeno příslušné finanční ohodnocení osoby, která toto bude zajišťovat dle reálného časového výkonu. Věřím, že všichni toto uvítají. K tomu přidávám ještě jednu poznámku, snažte se pravidelně otevírat = vyklopit okna na chodbách a nechat tak větrat chodby . Docílíme tím snížení rizika možné nákazy.
  Děkuji vám všem.

  1. Jaromír Topolský napsal:

   Ahoj Jardo,
   souhlasíme s tímto návrhem a dovolujeme si obyvatelům našeho BD sdělit, že
   od dnešního dne 5.3. bude probíhat každodenní COVID dezinfekce společných prostor ve všech vchodech – kabina výtahu včetně dveří pouze 0NP a -1NP, kliky vchodových dveří (hlavní a boční) a vypínače světel.
   Jaromír Topolský

 6. Martin Pecina napsal:

  Dobrý den,

  1. nejsem nespokojený s prací současného výboru, ale příjde mi nešťastné, aby předseda výboru nebydlel v domě. Nemá zájem paní Topolská nebo pan Novotný o toto místo? Rád podpořím a budu nápomocen v případě potřeby (buď jako místopředseda nebo řadový člen).

  2. Pokud končí volební období až na jaře 2022, je času dostatek. Navrhuji ještě chvilku počkat a uspořádat běžné shromáždění za pár měsíců (například září – to už snad bude lépe). Přeci jen se lépe diskutuje na živo.

  1. Jan Novotný napsal:

   Dobrý den p. Pecino,

   schůzi už odkládáme rok – p. Dubánek má pravdu, že některé investice nám kvůli tomu visí, protože jako výbor o nich nemůžeme rozhodnout (např. ty přístřešky, obdobně to bude s výměnou vodoměrů). Tj. schůzi skutečně musíme uspořádat už teď. Správně by měly být skutečně každý rok a v tom jsme jako výbor pochybili – na druhou stranu, mám pocit, že výbor funguje, hospodaření si může každý kontrolovat na transparentním účtě nebo ve Sbírce listin – obchodního rejstříku, přebytečné peníze se pravidelně vrací lidem, závady a problémy na domu se řeší za pochodu (jsou věci, které se dají vyřešit jednoduše a jsou věci, které se obratem vyřešit nedají). Ale samozřejmě zvenku to může lidem připadat jinak.

   Tj. za rok na jaře bychom měli svolat schůzi znovu – tentokrát snad už i osobně. Můj osobní názor na schůze v našem domě je takový, že se tam stejně nikdy nedobereme žádných pořádných závěrů a diskuse obvykle skončí u nepořádných pejskařů nebo parkování před domem. Efektivnější mi přijde problémy řešit s výborem napřímo ve chvíli, kdy vzniknou než jednou za rok na schůzi, kde se to vždycky rozplizne a závěr je z toho minimální. Tím pádem forma per-rollam je z mého pohledu stejně dobrá jako schůze osobní (právo se na to dívá stejně).

   Pokud mohu mluvit za sebe – předsedu rozhodně nechci dělat, nemám na to prostor a upřímě ty peníze za ty starosti a dohadování s některými sousedy nestojí. Vydělám si mnohem více tím, co mě živí a tohle dělám spíš kvůli dobrému pocitu. Tj. pokud bude kdokoliv chtít na mé místo, velmi rád mu jej uvolním a budu web i okolí našeho domu spravovat stejně jako dosud.

   Myslím ale, že nám nic nebrání za rok na schůzi zopakovat bod volby nového výboru, pokud se toto bude lidem řešit lépe osobně tam (jak říkám, moje dosavadní zkušenosti tomu ale neodpovídají).

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..