Články Komentáře

Stavařov » Dění v domě » Pozvánka na shromáždění SVJ Stavařov

Pozvánka na shromáždění SVJ Stavařov

Vlastníci jednotek svolávají dle §24 odst. (2) zákona č. 311 ze dne 12. září 2013 a s přihlédnutím k zákonu 89/2012 Sb., občanský zákoník, shromáždění společenství vlastníků.

Termín konání: 23.3.2020 v 18:00 hod

Místo konání: salonek restaurace Na Palubě, Prodloužená 277, Polabiny  (naproti Poště 9 – 1. patro)

Pořad shromáždění:

 1. zahájení
 2. schválení programu
 3. volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
 4. seznámení se s výsledkem hospodaření v roce 2019
 5. rozhodnutí o převodu a využití krátkodobé a dlouhodobé zálohy
  1. plánované investiční akce
  2. renovace přístřešků 7x
  3. vodoměry s radiovým odečtem s bezpečnostní funkcí
 6. nátěr kovové konstrukce balkonu
 7. volba nového výboru SVJ – vstupní návrh do diskuse
  • předseda:           Jaromír Topolský  (placená funkce 4.250,- Kč)
  • místopředseda: Kateřina Topolská (placená funkce   850,- Kč)
  • člen:                   Ing. Jan Novotný   (neplacená funkce)
 8. plánování drobných investic do 100.000,- Kč dle návrhů vlastníků
 9. návrh  schválení elektronického shromáždění s identifikací vlastníka
 10. volná diskuse

Vzhledem k projednávaným bodům, je důležitá účast vlastníků bytových jednotek nebo předání plné moci jiné osobě. Podpis zmocnitele na plné moci nemusí být ověřený. Spoluvlastníci jednotky (i manželé) jako společní členové mají postavení vlastníka jednotky a mají právo hlasovat na shromáždění pouze jako jeden vlastník, proto spoluvlastníci jednotky musí zmocnit společného zástupce (udělit zmocnění), který bude vykonávat jejich práva vůči společenství vlastníků. Bez tohoto zmocnění se nemůže za tuto jednotku hlasovat. Doporučujeme spoluvlastníkům (manželům), aby se zplnomocnili na jednání vůči SVJ navzájem.

Vzor plné moci a určení společného zástupce naleznete na webových stránkách www.stavarov.cz (v přílohách této stránky). Podpisy na plné moci a ani na určení společného zástupce nemusí být úředně ověřené. Originál plné moci / určení společného zástupce, prosím, přineste na shromáždění, případně zašlete poštou tak, aby byl k dispozici ještě před konáním shromáždění.

V Pardubicích, dne 26. února 2020

Svolavatelé:
Jaromír Topolský, předseda SVJ Stavařov
Ing. Jan Novotný, člen SVJ Stavařov

Přílohy

Autor

Vloženo k: Dění v domě

Jedna odpověď na "Pozvánka na shromáždění SVJ Stavařov"

 1. […] SVJ Stavařov, na kterou jste před časem obdrželi pozvánku, je nutné z důvodu omezení shromažďování nařízeného vládou, odložit na neurčito. O […]

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..