Články Komentáře

Stavařov » Dění v domě, Požární poplachové směrnice » Pravidla požární bezpečnosti

Pravidla požární bezpečnosti

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Zdraví a životy občanů a majetek je nutno chránit před škodami, které vznikají požáry a jinými živelnými pohromami nebo nehodami. Základem účinné ochrany před požáry je bdělost a opatrnost všech členů společenství vlastníků a kontrola dodržování požárních předpisů a opatření. Předseda společenství vlastníků vydává tato pravidla požární bezpečnosti bytového domu. Bytový dům slouží k trvalému bydlení a není v něm provozována žádná další činnost.

II. POVINNOSTI OBYVATEL DOMU

 1. Každý obyvatel je povinen si počínat tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru.
 2. Zabezpečovat řádný dozor nad dětmi a osobami, které nemohou posoudit své jednání, zamezovat jim přístup k zápalkám, jiným zdrojům zapálení a hořlavým předmětům, aby nezpůsobily svým jednáním požár.
 3. Udržovat pořádek ve sklepích, na chodbách a schodištích a na místech kde může dojít ke vzniku požáru nebo ke ztížení zásahu jednotek požární ochrany.
 4. Při zjištění požární závady ji neprodleně ohlásit výboru společenství vlastníků bytového domu, který zabezpečí její odstranění.

III. OBYVATELŮM DOMU JE ZAKÁZÁNO

 1. Provádět jakékoliv zásahy do elektrické instalace, neopravovat pojistkové vložky a jističe. Dbát, aby elektrická instalace, ochranné kryty a osvětlovací těla nebyly svévolně ničeny a jinak poškozovány.
 2. Je zakázáno skladování a používání hořlavých nebo jiných požárně nebezpečných látek, které mohou způsobit požár, nebo jej mohou dále rozšiřovat.
 3. Poškozovat nebo zneužívat zařízení a prostředky sloužící požární ochraně k likvidaci požáru (přenosné hasicí přístroje, požární hydranty, hadice, proudnice apod.).
 4. Zarovnávat přístupy k prostředkům požární ochrany, uzávěrům vody a plynu a rozvodným skříním elektrické energie.
 5. Ponechávat zapnuté tepelné spotřebiče bez dozoru.
 6. Využívat prostory bytového domu jinak než je určeno kolaudačním rozhodnutím.
 7. Skladovat a odkládat na chodbách, schodištích, ve sklepích a společných prostorách jízdní kola a jiný materiál (skříně, botníky, hořlavý materiál apod.). Jízdní kola ukládat do určených prostor – KOLÁRNA.
 8. Parkovat motorová vozidla na volném prostranství před domy, kde je vymezen prostor nástupní plochy pro zásah jednotek požární ochrany v případě požáru.

Vzniku požáru lze zabránit důsledným dodržováním požadavků požární ochrany uvedených v těchto pravidlech požárním bezpečnosti bytového domu. Tato pravidla jsou závazná pro všechny obyvatele domu společenství vlastníků a jsou vyvěšena při vstupu do domu. Za dodržování požadavků požární ochrany jsou odpovědni všichni uživatelé domu především pak výbor společenství vlastníků.

Pravidla požární bezpečnosti ke stažení v originále

Vloženo k: Dění v domě, Požární poplachové směrnice

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..