Články Komentáře

Stavařov » Archive

Pomoc s úklidem svahu na jižním svahu domu

O víkendu proběhlo na jižním svahu vyčištění náletových keřů a plevele (zbývající kousek dodělám ještě tento týden). Doufám, že se Vám tato změna a výhled na vodu bude líbit. Vzhledem k období letních dovolených nemá smysl organizovat společnou brigádu a proto Vás prosím o pomoc s uklizením posekaných keřů individuálně, jak kdo bude mít chuť a čas. Pokud nemáte k dispozici vlastní hrábě a rukavice, ale máte chuť se zapojit, stavte se u Novotných ve vchodě 89 a nářadí Vám ochotně zapůjčím (mám ovšem pouze jedny hrábě a několik párů rukavic). Posekanou trávu nosíme prozatím na kraj lesa (místo poznáte jednoduše) – později se zeptám na MO, zda jim to nějak zásadně nevadí či by nám přistavili kontejner. Předem Vám všem děkuji. Udělá nám radost, když na to s Jaromírem Topolským nebudeme … Celý článek »

Vloženo k: Dění v domě

[Aktualizováno] Výsadba nové zeleně okolo našeho domu

[Aktualizace] Výsadba proběhne v termínu 7. listopadu 2016. [Aktualizace] Podařilo se nám dohodnout investici MO 2 Pardubice a výsadba na pozemcích města bude hrazena z rozpočtu tohoto městského obvodu. Výměnou za to jsme slíbili likvidaci Jalovců a novou výsadbu v jižní části domu. Jalovce jsou z valné části nevzhledné a především se nehodí do tohoto biotopu. Jako SVJ tedy na výsadbě neušetříme nicméně se nám toho povede za stejné peníze vysadit mnohem víc. V článku jsou přiložené aktualizované rozpočty a plán výsadby. … Celý článek »

Vloženo k: Dění v domě, Nepřehlédněte

Rekonstrukce přístřešků

Vzhledem ke špatnému stavu přístřešků na severo-západní straně našeho domu budeme navrhovat na podzimní schůzi členů SVJ jejich rekonstrukci. Hlavním důvodem opotřebení je kromě jejich stáří a povětrnostních vlivů také to, že někteří z nás na jejich střechu odhazují hořící nedopalky, které propalují vrchní vrstvu střechy přístřešku. Navrhovaná rekonstrukce částečně řeší tento nešvar našich spoluobyvatel tím, že má horní vrstvu střechy vůči tomuto odolnější. Dále již 3x SA řešila  deratizaci vosích a sršních hnízd v prohnilých palubkách přístřešku.   Pro listování mezi variantami najeďte na obrázek klikněte na ikony šipek (doprava/doleva) Nákresy přístřešků jsou přiložených dokumentech: Boční a přední profil Nadhled a podhled Prostudujte si, prosím, přiložené soubory, abyste byli na diskusi připraveni. … Celý článek »

Vloženo k: Dění v domě

Shromáždění vlastníků bytových jednotek

dovoluji si Vám sdělit, že na základě stanov SVJ Stavařov Pardubice bude uskutečněno dne  1.12. v 17.00 hod. v prostorách jídelny SBD Družba Pardubice SHROMÁŽDĚNÍ SVJ Stavařov Pardubice. ÚČAST JE  VZHLEDEM  K  SEZNÁMENÍ  VLASTNÍKŮ  S NOVÝMI  STANOVY  NUTNÁ   NEBO JE NUTNÉ ZPLNOMOCNIT ZÁSTUPCE !!! Podrobný program shromáždění: Zahájení: Seznámení   vlastníků s novými  stanovy  dle platné legislativy. Seznámení provede paní Koláčková z SBD Družba Pce.  Dále diskuse  a  následné odsouhlasení. Návrh na změnu člena  samosprávy  odstupující  Ing. Jakub Hurych (vchod 91), jako nový člen samosprávy bude  navržen  autor a správce našich webových stránek   Ing. Jan Novotný. Návrh na změnu  stanov  pro  výpočet spotřebovaného tepla  pouze  dle  m2 a energetického štítku bytu.  Diskuse na toto téma.   INFORMACE  A  SCHVÁLENÍ  PLÁNU  OPRAV  PRO NÁSLEDUJÍCÍ  OBDOBÍ 2015/2016: Návrh k odsouhlasení instalace nové antény  ve vchodu  85  pozemního  HD  vysílání z vysílače Černá Hora. (á 50.000,-KCZ). Návrh k odsouhlasení rekonstrukce podhledů u hlavních vstupů dle … Celý článek »

Vloženo k: Dění v domě, Schůze

Přerušení dodávky teplé vody dne 9. 6. 2015

Vážení sousedé, dne 9. 6. 2015 bude v celé soustavě zásobováni tepelnou energii společnosti Elektrárny Opatovice, a.s. provedena komplexní zkouška těsnosti horkovodnich rozvodů. Tato zkouška je motivována snahou o zvýšení provozní spolehlivosti primárních tepelních sítí a zajištění podmínek pro kvalitní dodávku tepelné energie v příštím topném období. Z výše uvedeného důvodu dojde k odstávce dodávky teplé vody, případně tepelné energie pro přípravu teplé vody a to ve výše uvedený den od 5.00 hod. Obnovení dodávek tepelné energie a teplé vody v úsecích, kde nebude zjištěna netěstnost předpokládáme ve stejný den přibližně v 18 hodin. Originální dokument Elektrárny Opatovice ke stažení … Celý článek »

Vloženo k: Dění v domě, Závady a opravy

Hlášení závad: TV příjem

Do komentářů tohoto článku hlašte závady na příjmu TV signálu. Jakmile problém nahlásíte, bude samospráva informována e-mailovou zprávou a začne problém řešit. Informace o vyřešení problému dostanete formou odpovědi na váš komentář. … Celý článek »

Vloženo k: Závady a opravy

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK DOMU

V minulých měsících proběhl sběr dat pro vytvoření energetického štítku domu. Výsledek je pro náš dům potěšující – dosáhli jsme stupně 102 D s možností dostat se až do kategorie B při celkovém zateplení domu. Zateplení domu a další navrhované úpravy budou diskutovány na společné schůzi, která se chystá na 1. polovinu roku 2015. Bez dotace je návratnost investic 20 let. Dokument energetického štítku je možné si stáhnout zde: Energetický štítek domu Jaromír Topolský a Ing. Jan Novotný SVJ Stavařov 85-91 Pardubice … Celý článek »

Vloženo k: Dění v domě

Sběr dat pro vytvoření energetického štítku domu

Naše SVJ je povinno dle zákona zpracovat energetický štítek domu jinak nám ze strany státní správy hrozí nemalá pokuta. Pro zpracování energetického štítku potřebujeme součinnost všech obyvatel našeho domu. Prosíme o doplnění všech potřebných informací do nové sekce Vašeho uživatelského profilu, jak je naznačeno na přiloženém obrázku. Profil aktualizujte, prosím, nejdéle do konce měsíce ledna 2015 – vyplnění Vám zabere 2 minuty a nepotřebujete k němu žádné speciální doklady či informace, kromě Vašeho e-mailu a přihlašovacího hesla. Profilová stránka se Vám zobrazí automaticky po přihlášení. Návodný obrázek: Pro vyplnění energetického štítku můžete kliknout zde. Děkujeme Vám za součinnost. … Celý článek »

Vloženo k: Dění v domě

Nová parkovací místa a předláždění stávajících

Na základě mj. i našich stížností dojde k předláždění stávajících parkovacích míst před naším domem tak, aby byla zvětšena šířka jedné parkovací kóje. Tím dojde ke snížení počtu parkovacích míst, která budou nahrazena zcela novým prostorem pro parkování, který bude vytvořen u domu čp. 98. Tato informace vychází z e-mailu, který jsme dnes obdrželi z Úřadu městského obvodu Pardubice II – zde je jeho plné změní: Dobrý den, navazuji na naši předešlou korespondenci ve věci parkovacích míst na Stavařově a sděluji Vám, že máme vydané stavební povolení na „náhradní“ parkoviště za domem čp. 98 (výkres přikládám) a pravděpodobně v příštím týdnu bude zahájena stavba. Následně bude postupně po menších ucelených úsecích prováděno předláždění bílých čar na stávajícím parkovišti (rozšíření jednotlivých stání). S pozdravem Ing. Tomáš Řezanina vedoucí odboru životního prostředí a dopravy Úřad městského obvodu Pardubice II Chemiků 128 530 … Celý článek »

Vloženo k: Dění v domě, Nepřehlédněte

Parkovací místa na Stavařově

Dnes jsme byli osloveni z odboru životního prostředí a dopravy úřadu městského obvodu Pardubice II v souvislosti se stížnostmi na řešení parkovacích míst v okolí našeho domu. V souvislosti s touto žádosti vypisujeme anketu na našich webových stránkách (zobrazuje se v pravém sloupci), ve které bychom Vás rádi požádali o sdělení Vašeho názoru k této věci. V případě, že byste se chtěli k celé záležitosti vyjádřit více, než jen pouhým zakliknutím jedné z nabízených možnosti, napište své názory do komentářů k tomuto článku. Všechny informace zpracujeme a souhrnně předáme odboru životního prostředí a dopravy. Informace z odboru ŽP a dopravy Úvodní dopis: Dobrý den, obracím se na Vás jako představitele SVJ s dotazem týkajícím se parkovacích míst na Stavařově. Při rekonstrukci ulice v roce 2006 byla v rámci maximalizace počtu míst zvolena jejich šířka na dolní … Celý článek »

Vloženo k: Dění v domě, Nepřehlédněte